Технически университети

Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения

Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражненияАвтори:
ст.ас.инж. Васка Георгиева

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 88 стр.
Година: 2009

Съдържание


Ръководството за лабораторни упражнения по “Сигнали и системи” е учебно помагало по едноименната дисциплина, която изучават редовните студенти от специалностите: Телекомуникации, Компютърни системи и Електроника в Техническия Университет – София, както и в други технически висши учебни заведения. Използването му предполага придобити вече познания по математика и теоретична електротехника. Провеждането на лабораторни упражнения има за цел да задълбочи теоретичните познания и изгради умения, които да подпомогнат студентите да се справят самостоятелно с експериментални и изследователски задачи. Така студентите ще могат да придобият по-ясна представа за физическата страна на процесите, свързани с изучаването на различни видове сигнали и системи. Опитната постановка включва създаването на симулационни модели в програмната среда на MATLAB с използване на библиотеката SIMULINK.