Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Преносни линии

Преносни линииАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев

Корична цена: 8,40 лв.
Страници: 208 стр.
Година: 2012

Съдържание


Учебното помагало е предназначено за учениците от
професионалните гимназии, изучаващи специалности
от професиите Техник и Монтьор на комуникационни
системи.

Учебното помагало може да се ползва и от техници
и монтьори, които работят по строежа и поддържа-
нето на линии и мрежи, изградени с оптични съобщи-
телни кабели.

Динамиката в техниката и технологията на телекомуникационните системи изисква от бъдещите техници и монтьори конкретни знания и умения, подходящи за професионално участие при днешните условия и по-широка начална подготовка за бъдещото им развитие. Поради това в помагалото е включена и тема за структурираните кабели и мрежи, и по-обстойно са разгледани оптичните кабелни линии и мрежи.