Технически университети

Основи на предаване на информацията

Основи на предаване на информациятаАвтори:
доц. д-р инж. Владимир Пулков, инж. Павлина Колева

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 310 стр.
Година: 2009

Съдържание


Основното предназначение на книгата е да се използва от студентите на Факултета по Телекомуникации на Техническия университет – София като учебник по дисциплината от бакалавърската степен „Основи на предаване на информацията”. Целта е студентите да се запознаят с преобразуванията, които се извършват и процесите, които съпътстват предаването на информацията от един източник до даден потребител, като се отчете въздействието на комуникационния канал.