Технически университети

Комутация в комуникационни мрежи

Комутация в комуникационни мрежиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 18.00 лв.
Страници: 388 стр.
Година: 2010

Съдържание


Учебникът е написан в съответствие с учебните програми по дисциплината "Комутация в комуникационни мрежи" за студентите от ФКТТ на ТУ – София. В учебника са описани основните функции, принципът на работа и общите закономерности, на които е подчинена комутационната техника и които съществуват, въпреки привидното разнообразие от различната елементна база, различните схемни решения и различните изисквания. За илюстрация на общите закономерности са дадени примери с реални комутационни системи. Авторът се е стремил да обърне внимание на някои въпроси като: архитектура и структура на комутационните системи; принцип на работа, управление, проектиране, анализ на натоварването; оценка на характеристиките, които не са добре изяснени в литературата. Застъпени са както елементната база и структурите на апаратната част, така и принципите на построяване на програмното осигуряване в комутацията.