Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Физични основи на оптиката

Физични основи на оптикатаАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 148 стр.
Година: 2012

Съдържание


Учебното помагало е предназначено за специфична
професионална подготовка на учениците, които се
обучават по специалности, свързани с практическото
прилагане на оптиката в бъдещата им професинална
дейност.

Учебното помагало може да се използва и в обуче-
нието в професионалните центрове при придобиване
и повишаване на квалификацията по професии от
областта на оптичните кабелни линии и мрежи.