Технически университети

Електромеханични устройства

Електромеханични устройстваАвтори:
проф. дтн инж. Ганчо Божилов, проф. дтн инж. Емил Соколов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 288 стр.
Година: 2011

Съдържание


Учебникът е написан в съответствие с учебните програми по дисциплината "Електромеханични устройства" за студентите от ФЕТТ и ФТК при ТУ – София. Може да се използва и от студенти от сродни факултети в други висши технически училища в страната. В учебника са включени основни въпроси от електроенергетиката, електромеханичното преобразуване на енергията, електрическите апарати, трансформаторите, въртящите се електрически машини, микромашините и техническата безопасност.