Национална Спортна Академия

Биохимия

БиохимияАвтори:
проф. Емануил Гачев, доц. Траяна Джарова

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 344 стр.
Година: 2003

Съдържание
Спортна медицина

Спортна медицинаАвтори:
проф. Петър Слънчев

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 320 стр.
Година: 1998

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, I част

Физиология на човека с физиология на спорта, I частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 10.00 лв.
Страници: 264 стр.
Година: 2011

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, II част

Физиология на човека с физиология на спорта, II частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, III част

Физиология на човека с физиология на спорта, III частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 10.00 лв.
Страници: 220 стр.
Година: 1998

Съдържание