Технически университети

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов и колектив

Корична цена: 6.50 лв.
Страници: 48 стр.
Година: 2005

Съдържание
Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементиАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов

Корична цена: 5.20 лв.
Страници: 184 стр.
Година: 2000

Съдържание
Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техникаАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев, гл. ас. Михо Михов, гл. ас. Александър Ценов

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2006

Съдържание
Ръководство за курсов проект по комутационни системи

Ръководство за курсов проект по комутационни системиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2004

Съдържание
Материалознание в електрониката

Материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание
Ръководство по курсово проектиране по аналогова схемотехника

Ръководство по курсово проектиране по аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2006

Съдържание
Аналогова схемотехника

Аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 13.00 лв.
Страници: 216 стр.
Година: 2006

Съдържание
1 2