Технически университети

Основи на предаване на информацията

Основи на предаване на информациятаАвтори:
доц. д-р инж. Владимир Пулков, инж. Павлина Колева

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 310 стр.
Година: 2009

Съдържание
Ръководство по електромеханични устройства

Ръководство по електромеханични устройстваАвтори:
гл. ас. инж. П. Димитрова, гл. ас. инж. Адр. Иванов

Корична цена: 7.00 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2011

Съдържание
Електромеханични устройства

Електромеханични устройстваАвтори:
проф. дтн инж. Ганчо Божилов, проф. дтн инж. Емил Соколов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 288 стр.
Година: 2011

Съдържание
Комутация в комуникационни мрежи

Комутация в комуникационни мрежиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 18.00 лв.
Страници: 388 стр.
Година: 2010

Съдържание
Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения

Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражненияАвтори:
ст.ас.инж. Васка Георгиева

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 88 стр.
Година: 2009

Съдържание
Оптични кабелни линии и мрежи

Оптични кабелни линии и мрежиАвтори:
доц. д-р Владимир Пулков, Вера Гугова

Корична цена: 15.00 лв.
Страници: 248 стр.
Година: 2009

Съдържание
Мрежи за данни и интернет комуникации

Мрежи за данни и интернет комуникацииАвтори:
доц. д-р инж. Георги Илиев, гл. ас. инж. Димитър Атамян

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2009

Съдържание
Полупроводникови елементи

Полупроводникови елементиАвтори:
проф. д-р инж. Марин Христов, доц. д-р инж. Таня Василева, доц. д-р инж. Емил Манолов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 295 стр.
Година: 2007

Съдържание
Сигнали и системи

Сигнали и системиАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 312 стр.
Година: 2008

Съдържание
Мултиплексни системи в телекомуникациите

Мултиплексни системи в телекомуникациитеАвтори:
доц. д-р Владимир Пулков

Корична цена: 19.00 лв.
Страници: 450 стр.
Година: 2007

Съдържание
1 2