Каталог

Материалознание в електрониката

Материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание
Ръководство по курсово проектиране по аналогова схемотехника

Ръководство по курсово проектиране по аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2006

Съдържание
Аналогова схемотехника

Аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 13.00 лв.
Страници: 216 стр.
Година: 2006

Съдържание
Учебна тетрадка по обща теория на счетоводната отчетност

Учебна тетрадка по обща теория на счетоводната отчетностАвтори:
Маргарита Фурнаджиева

Корична цена: 6.90 лв.
Страници: 118 стр.
Година: 2006

Съдържание
Учебна тетрадка по макроикономика, 11. клас

Учебна тетрадка по макроикономика, 11. класАвтори:
Екатерина Сотирова

Корична цена: 7.50 лв.
Страници: 92 стр.
Година: 2006

Съдържание
Учебна тетрадка по микроикономика, 9. клас

Учебна тетрадка по микроикономика, 9. класАвтори:
Екатерина Сотирова

Корична цена: 7.50 лв.
Страници: 124 стр.
Година: 2006
Одобрено от МОН

Съдържание
Техническо чертане - тетрадка за упражнения, 10. клас

Техническо чертане - тетрадка за упражнения, 10. класАвтори:
инж. Мариана Петкова

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2004

Съдържание
Техническо чертане - тетрадка за записки, 10. клас

Техническо чертане - тетрадка за записки, 10. класАвтори:
инж. Мариана Петкова

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 104 стр.
Година: 2004
Одобрено от МОН

Съдържание
Материали и заготовки, 9. клас

Материали и заготовки, 9. класАвтори:
инж. Панайот Панайотов

Корична цена: 6.80 лв.
Страници: 120 стр.
Година: 2004
Одобрено от МОН

Съдържание
Екология и устойчиво развитие, 10. клас

Екология и устойчиво развитие, 10. класАвтори:
Соня Сиракова, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 7.80 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2005
Одобрено от МОН

Съдържание
Електротехника и електроника, 10. клас

Електротехника и електроника, 10. класАвтори:
инж. Иванка Иванова-Червенска

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2003

Съдържание
Органична химия, 10. клас

Органична химия, 10. класАвтори:
доц. д-р инж. Георги Димитров

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 160 стр.
Година: 2011
Одобрено от МОН

Съдържание
Неорганична химия, 9. клас

Неорганична химия, 9. класАвтори:
проф. Тодор Пеев

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 160 стр.
Година: 2011
Одобрено от МОН

Съдържание
Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. клас

Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. класАвтори:
инж. Роман Петров

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 320 стр.
Година: 2011

Съдържание
Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)Автори:
инж. Атанаска Миленкова

Корична цена: 7.80 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2012

Съдържание