Каталог

Сигнали и системи

Сигнали и системиАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 312 стр.
Година: 2008

Съдържание
Бизнес комуникации

Бизнес комуникацииАвтори:
Деница Тенчева

Корична цена: 6.60 лв.
Страници: 88 стр.
Година: 2007

Съдържание
Учебна практика по електрически измервания

Учебна практика по електрически измерванияАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 6.80 лв.
Страници: 134 стр.
Година: 2007

Съдържание
Мултиплексни системи в телекомуникациите

Мултиплексни системи в телекомуникациитеАвтори:
доц. д-р Владимир Пулков

Корична цена: 19.00 лв.
Страници: 450 стр.
Година: 2007

Съдържание
Машинни елементи

Машинни елементиАвтори:
инж. Панайот Панайотов, проф. Георги Димчев

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 192 стр.
Година: 2008

Съдържание
Учебна практика по обработка на материалите, 10. клас

Учебна практика по обработка на материалите, 10. класАвтори:
инж. Любинка Ангелова

Корична цена: 6.80 лв.
Страници: 128 стр.
Година: 2006

Съдържание
Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов и колектив

Корична цена: 6.50 лв.
Страници: 48 стр.
Година: 2005

Съдържание
Биохимия

БиохимияАвтори:
проф. Емануил Гачев, доц. Траяна Джарова

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 344 стр.
Година: 2003

Съдържание
Спортна медицина

Спортна медицинаАвтори:
проф. Петър Слънчев

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 320 стр.
Година: 1998

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, I част

Физиология на човека с физиология на спорта, I частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 10.00 лв.
Страници: 264 стр.
Година: 2011

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, II част

Физиология на човека с физиология на спорта, II частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание
Физиология на човека с физиология на спорта, III част

Физиология на човека с физиология на спорта, III частАвтори:
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски

Корична цена: 10.00 лв.
Страници: 220 стр.
Година: 1998

Съдържание
Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементиАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов

Корична цена: 5.20 лв.
Страници: 184 стр.
Година: 2000

Съдържание
Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техникаАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев, гл. ас. Михо Михов, гл. ас. Александър Ценов

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2006

Съдържание
Ръководство за курсов проект по комутационни системи

Ръководство за курсов проект по комутационни системиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2004

Съдържание