Каталог

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементиАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов

Корична цена: 5.20 лв.
Страници: 184 стр.
Година: 2000

Съдържание
Материалознание в електрониката

Материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание
Аналогова схемотехника

Аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 13.00 лв.
Страници: 216 стр.
Година: 2006

Съдържание
Материали и заготовки, 9. клас

Материали и заготовки, 9. класАвтори:
инж. Панайот Панайотов

Корична цена: 6.80 лв.
Страници: 120 стр.
Година: 2004
Одобрено от МОН

Съдържание
Екология и устойчиво развитие, 10. клас

Екология и устойчиво развитие, 10. класАвтори:
Соня Сиракова, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 7.80 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2005
Одобрено от МОН

Съдържание
Органична химия, 10. клас

Органична химия, 10. класАвтори:
доц. д-р инж. Георги Димитров

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 160 стр.
Година: 2011
Одобрено от МОН

Съдържание
Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. клас

Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. класАвтори:
инж. Роман Петров

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 320 стр.
Година: 2011

Съдържание
Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)Автори:
инж. Атанаска Миленкова

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2012

Съдържание
Аналогова схемотехника, 10. клас

Аналогова схемотехника, 10. класАвтори:
инж. Величка Спасова

Корична цена: 9.90 лв.
Страници: 224 стр.
Година: 2005

Съдържание
Градивни елементи, 9. клас

Градивни елементи, 9. класАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов, инж. Румен Ананиев

Корична цена: 9.90 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2005

Съдържание
Електрически инсталации, 11. клас

Електрически инсталации, 11. класАвтори:
инж. Юлияна Георгиева, инж. Мария Овчарова

Корична цена: 9.90 лв.
Страници: 144 стр.
Година: 2006

Съдържание
Електротехническо чертане, 10. клас

Електротехническо чертане, 10. класАвтори:
инж. Виолета Бойчева, инж. Мария Куртева

Корична цена: 9.80 лв.
Страници: 116 стр.
Година: 2006

Съдържание
Електротехнически материали, 9. клас

Електротехнически материали, 9. класАвтори:
инж. Мария Гроздева

Корична цена: 6.90 лв.
Страници: 96 стр.
Година: 2004

Съдържание
Електротехника

ЕлектротехникаАвтори:
инж. Любен Ананиев, инж. Евгения Николова

Корична цена: 9.90 лв.
Страници: 208 стр.
Година: 2011

Съдържание
1 2