Каталог

Химия и опазване на околната среда, 8. клас (+ CD)

Ново! Химия и опазване на околната среда, 8. клас (+ CD)Автори:
д-р инж. Бойка Дойчева, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 9,60 лв.
Страници: 114 стр.
Издание: 2013

Съдържание
Предприемачество

ПредприемачествоАвтори:
д-р инж. Бойка Дойчева, Александър Бичев

Корична цена: 7,80 лв.
Страници: 112 стр.
Издание: 2013

Съдържание
Как да напиша и защитя дипломната си работа?

Научете Как ЛЕСНО и БЪРЗО да Напишете и Защитите Дипломната си РаботаАвтори:
Надя Велчева

Корична цена: 5,80 лв.
Страници: 107 стр.
Година: 2013

Съдържание

Физични основи на оптиката

Физични основи на оптикатаАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 148 стр.
Година: 2012

Съдържание
Преносни линии

Преносни линииАвтори:
доц. д-р инж. Георги Бичев

Корична цена: 8,40 лв.
Страници: 208 стр.
Година: 2012

Съдържание

Програмиране на Web дизайн

Програмиране на Web дизайнАвтори:
Жюстин Томс

Корична цена: 7.20 лв.
Страници: 120 стр.
Година: 2012

Съдържание
Компютърни мрежи

Компютърни мрежиАвтори:
инж. Недялка Йорданова

Корична цена: 6,00 лв.
Страници: 224 стр.
Година: 2013

Съдържание
Основи на предаване на информацията

Основи на предаване на информациятаАвтори:
доц. д-р инж. Владимир Пулков, инж. Павлина Колева

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 310 стр.
Година: 2009

Съдържание
Ръководство по електромеханични устройства

Ръководство по електромеханични устройстваАвтори:
гл. ас. инж. П. Димитрова, гл. ас. инж. Адр. Иванов

Корична цена: 7.00 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2011

Съдържание
Електромеханични устройства

Електромеханични устройстваАвтори:
проф. дтн инж. Ганчо Божилов, проф. дтн инж. Емил Соколов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 288 стр.
Година: 2011

Съдържание
Комутация в комуникационни мрежи

Комутация в комуникационни мрежиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 18.00 лв.
Страници: 388 стр.
Година: 2010

Съдържание
Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения

Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражненияАвтори:
ст.ас.инж. Васка Георгиева

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 88 стр.
Година: 2009

Съдържание
Оптични кабелни линии и мрежи

Оптични кабелни линии и мрежиАвтори:
доц. д-р Владимир Пулков, Вера Гугова

Корична цена: 15.00 лв.
Страници: 248 стр.
Година: 2009

Съдържание
Мрежи за данни и интернет комуникации

Мрежи за данни и интернет комуникацииАвтори:
доц. д-р инж. Георги Илиев, гл. ас. инж. Димитър Атамян

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2009

Съдържание
Полупроводникови елементи

Полупроводникови елементиАвтори:
проф. д-р инж. Марин Христов, доц. д-р инж. Таня Василева, доц. д-р инж. Емил Манолов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 295 стр.
Година: 2007

Съдържание
1 2 3 4