ЗБУТ

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)Автори:
инж. Атанаска Миленкова

Корична цена: 14.90 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2012

Съдържание

Учебното помагало е разработено в съответствие с утвърдената от МОН програма. Съдържанието на помагалото е структурирано в четири раздела – здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, долекарска помощ и опазване на околната среда. Включени са теоретични тестове за оценяване на придобитите знания по време на учебния процес, както и проверка на усвоени компетенции чрез решаване на практически задачи. Теоретичните тестове и практически задачи играят важна роля във формирането на крайната оценка на знанията на учениците в модула. Дадени са въпроси за самооценка, като правилните отговори може да намерите в края на учебното помагало.Тази книга е подходяща за всички, които се интересуват от безопасността на труда и оценката на риска.