Професионални гимназии и учебни центрове

Учебна практика по електрически измервания

Учебна практика по електрически измерванияАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 6.80 лв.
Страници: 134 стр.
Година: 2007

Съдържание

Учебното помагало е за учениците от професионалните гимназии които се обучават по специалностите и професиите от направленията "Електротехника и енергетика" и "Електроника и автоматизация". В това практическо ръководство се предлага една обща част, посветена на най-необходимите сведения за електрическите измервания, средствата за тяхното осъществяване и обработката на резултатите. След това под формата на упражнения са разгледани измерванията на различни електрически параметри на градивни елементи, вериги и устройства. Упражненията са подбрани с цел да се даде възможност на преподавателите да изберат онези от тях, които съответстват на определено професионално направление и конкретна специалност. В този вид помагалото ще бъде полезно на ученици от други професии и на широк кръг специалисти от практиката.