Електротехника и енергетика

Учебна тетрадка по електротехника, 9. клас

Учебна тетрадка по електротехника, 9. класАвтори:
инж. Евгения Николова, Марияна Джамбазова

Корична цена: 5.00 лв.
Страници: 96 стр.
Година: 2005

Съдържание

Тетрадката по електротехника е разработена в съответствие с Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия „Електромонтьор” и „Електротехник” и учебна програма по „Електротехника”, задължителна професионална подготовка, за професионалните направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”.Поставените задачи развиват и проверяват образователните равнища характерни за средното образование и допълват работата с учебника по Електротехника с автор инж. Любен Ананиев, издателство „Нови знания”, С., 2004 г. Работата на ученика с тетрадката изисква от него да направи следното: обяснява, допълва, посочва, начертава; открива правилния отговор, посочва го и го аргументира; решава самостоятелно задачи. За решаване на изчислителните задачи се изисква съставяне на план съдържащ подходящите формули в логична последователност и числено решение. В края на тетрадката са поместени отговорите на изчислителните задачи за.За да се установи резултатът от работа с тетрадката, за всяка задача е посочено образователното равнище, което се достига, или проверява чрез нея.  Дейностите, чрез които се проверяват постигнатите равнища на знания и умения в различните познавателни сфери и съответните примерни оценки, са посочени в таблица във Въведение на тетрадката. Те са валидни за всички учебни предмети.