Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учебна тетрадка по цифрова схемотехника, 11. клас

Учебна тетрадка по цифрова схемотехника, 11. клас



Автори:
инж. Маргарита Цонева

Корична цена: 6.00 лв.
Страници: 76 стр.
Година: 2006

Съдържание

Учебната тетрадка е предназначена за учениците от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление “Електроника и автоматизация”. Упражненията в тетрадката допълват, разширяват и обогатяват в практическо отношение учебното помагало “Цифрова схемотехника” от същия автор. Структурата и тематиката на учебната тетрадка са еднакви с тези на помагалото и съответстват на учебните програми. Тетрадката съдържа задания за различни видове упражнения: за изчисляване, доказване, построение и др.;въпроси за дефиниране на понятия и обяснения на схеми и режими; въпроси с множествен избор на отговорите; примерен контролен тест с указания за оценяване; практически задачи и др. Заданията може да се изпълняват самостоятелно или колективно, в клас или вкъщи, при самоподготовка или за проверка и оценка на резултатите. Тетрадката е оформена с възможности за изпълнение на графичните и изчислителните задачи и за записване на отговорите на въпросите. В нея са поместени решенията на по-сложните задания,направени от автора.Препоръчва се тетрадката да се ползва заедно с учебното помагало “Цифрова схемотехника” от същия автор.