Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учебна тетрадка по аналогова схемотехника, 10. клас

Учебна тетрадка по аналогова схемотехника, 10. класАвтори:
инж. Величка Спасова

Корична цена: 5.00 лв.
Страници: 72 стр.
Година: 2006

Съдържание

Учебната тетрадка е предназначена за учениците от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление “Електроника и автоматизация” и изучават Аналогова схемотехника. Тетрадката е разработена по съответните учебни програми и допълва, разширява и обогатява учебното помагало “Аналогова схемотехника” от същия автор.Учебната тетрадка съдържа упражнения по всички раздели на програмите: електрически сигнали; процеси във вериги със съсредоточени и с разпределени параметри; усилватели; генериране на електрически трептения; модулация и детектиране; преобразуване и умножение на честота; автономни химични токоизточници; трансформатори и дросели; токоизправители; регулатори на напрежение и ток и стабилизатори; полупроводникови и аналоговоцифрови преобразуватели.Упражненията са с различни по характер и форма задания и изискват разнообразни учебни дейности от учениците. Например: описване и обясняване на процеси и схеми; решаване на изчислителни задачи; отговори на контролни тестове и др. Заданията са и с различна степен на сложност, отбелязана до номера на задачата. Това позволява полезно диференциране на упражненията. Възможни са и варианти при изпълнение на заданията – устен отговор и писмено решение в тетрадката или на друг носител. Упражненията може да се изпълняват както в клас, така и при самостоятелната подготовка на учениците и да се използват за проверка и оценка на знанията и уменията им.Дадени са 6 примерни теоретични теста по изучавания материал и 27 примерни задания за курсови проекти. Те могат да подпомагат учителя и да му бъдат полезни в урочната работа.Препоръчва се учебната тетрадка и учебното помагало по Аналогова схемотехника да се ползват заедно, като това ще съдейства за постигане на предвиденото професионално равнище и за проверяване и оценяването му.