Технически университети

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи

Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементиАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов

Корична цена: 5.20 лв.
Страници: 184 стр.
Година: 2000

Съдържание

Ръководството е предназначено главно за студентите от ХТМУ – София, но може да се използва от всички, които имат интерес в областта на електрониката.Материалът е структуриран в два раздела, като е съобразен с учебната програма по дисциплината. Описани са подробно предвидените лабораторни упражнения, техните цели, теоретична постановка и реда на провеждане. Дадени са контролни въпроси за самостоятелна проверка на придобитите знания. Разгледани са примерни методики за проектиране на нискочестотен усилватели токозахранващо устройство. Включено е приложение, което съдържа необходими справочни данни за някои елементи, използвани в лабораторните макети. Публикувани са примерни тестови въпроси за проверка на придобитите знания.