Технически университети

Ръководство за курсов проект по комутационни системи

Ръководство за курсов проект по комутационни системиАвтори:
доц. д-р инж. Сеферин Мирчев

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2004

Съдържание

Ръководството е предназначено главно за студентите от специалността "Комуникационна техника и апаратура" на ТУ – София.В него са разгледани основните принципи на системното проектиране на комутационни съобщителни системи с централизирано и с разпределено процесорно управление. Техните безспорни предимства са богатите функционални възможности, високата шумоустойчивост, ниската цена, лесното удовлетворяване на изискванията за качество на услугата и надеждност. Студентите трябва да решат три основни задачи при разработването на курсовия проект – определяне на интензивността на постъпващия трафик, изчисляване на основните параметри на комутационното поле, оценка на пропускателната способност на процесорното управление.