ЗБУТ

Предприемачество

ПредприемачествоАвтори:
д-р инж. Бойка Дойчева, Александър Бичев

Корична цена: 11,90 лв.
Страници: 112 стр.
Издание: 2013

Съдържание

Учебното помагало е предназначено за учениците от професионалните
гимназии,които се обучават по неикономически специалности.

Тематиката и съдържанието му са в съответствие с учебния план,
утвърден от МОМН.

Учебното помагало може да се използва и в обучението в профе-
сионалните учебни центрове при придобиване и повишаване на
квалификацията по неикономически професии. Темите, разгледани
в учебното помагало, представляват интерес и за всеки, който желае
да се запознае с основите на предприемаческата дейност и мениджмънта.