Технически университети

Полупроводникови елементи

Полупроводникови елементиАвтори:
проф. д-р инж. Марин Христов, доц. д-р инж. Таня Василева, доц. д-р инж. Емил Манолов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 295 стр.
Година: 2007

Съдържание

 
В учебника са дадени основни сведения за физиката на полупроводниците и РN прехода. Разгледани са физическите принципи на действие, устройството, параметрите, характеристиките, еквивалентните схеми, основните схеми за свързване и области на приложение на най-разпространените полупроводникови елементи - полупроводникови диоди, биполярни и полеви транзистори, оптоелектронни елементи, тиристори, дисплеи, елементи на интегралните схеми.

Съдържанието и дълбочината на изложението са съобразени с учебните програми по едноименната дисциплина на много слаботокови специалности от техническите уни­верситети в България.

Учебникът е предназначен за студентите от ФЕТТ, ФКТТ, ФКСУ и ФА на Техни­ческия университет - София. Той може да бъде използван и от студентите от сродните факултети и специалности от другите технически университети и висши училища, както и от техници, инженери и специалисти, желаещи да опреснят и разширят познанията си за елементната база на електрониката.