Технически университети

Оптични кабелни линии и мрежи

Оптични кабелни линии и мрежиАвтори:
доц. д-р Владимир Пулков, Вера Гугова

Корична цена: 15.00 лв.
Страници: 248 стр.
Година: 2009

Съдържание

 

В книгата „Оптични кабелни линии и мрежи" се разглеждат основните принципи при изграждане на влакнесто-оптичните комуникационни линии и мрежи. Посочени са основните положения при проектирането им, както и ме­тодите за измерване, диагностика и контрол.

Книгата представлява ценно помагало за студентите от техническите висши учебни заведения и специалистите в областта на съвременните кому­никации. Тя би представлявала интерес и за тези, които желаят да получат основни и практически приложими познания в областта на влакнесто-оптичните технологии.