Технически университети

Мрежи за данни и интернет комуникации

Мрежи за данни и интернет комуникацииАвтори:
доц. д-р инж. Георги Илиев, гл. ас. инж. Димитър Атамян

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2009

Съдържание

 

В книгата „Мрежи за данни и интернет комуникации" се разглеждат основните принципи при изграждане на мрежи за предаване на данни. Посо­чени са основните характеристики на комуникационните канали и са разгле­дани основните комуникационни протоколи в Интернет.

Книгата представлява ценно помагало за студентите от техническите висши учебни заведения и специалистите в областта на съвременните теле­комуникации. Тя би представлявала интерес и за тези, които желаят да полу­чат основни и практически приложими познания в областта на мрежите за данни.