Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. клас

Микропроцесорни системи и микроконтролери, 12. класАвтори:
инж. Роман Петров

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 320 стр.
Година: 2011

Съдържание

Описанието на обхванатите микропроцесорни системи е подбрано така, че след внимателно прочитане на текстовата част и самостоятелно решаване на поставените задачи и казуси, читателят ще може да: разбира и обяснява действието на микропроцесор и на микропроцесорна система; разбира организацията и действието на постоянните и оперативните памети; познава и прилага основните принципи за въвеждане и извеждане на данни; познава основните програмируеми интерфейсни и допълнителни устройства; обяснява действието и познава характеристиките на основните видове микропроцесори, които се използват в микропроцесорните системи; познава и ползва интерфейсите за връзка човек – микропроцесорна система; разбира и обяснява действието на микроконтролер; познава и правилно да прилага микроконтролери от най-разпространените фамилии (производители); разбира и обяснява действието на програмируемите логически контролери (PLC) и знае начините за тяхното програмиране; създава елементарни алгоритми на програми за микропроцесорни устройства и микроконтролери; има понятие за програмното осигуряване и средствата за разработка на програми за микропроцесорни устройства, микроконтролери и PLC.