Технически университети

Материалознание в електрониката

Материалознание в електроникатаАвтори:
доц. д-р инж. Румен Пранчов

Корична цена: 12.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2005

Съдържание

Учебникът е предназначен за студентите от първи курс на слаботоковите специалности в Техническия университет – София и неговите филиали. Може да се използва също и от студенти от по-горните курсове на обучение и от инженери.В книгата са изложени основните електрически свойства на всяка група материали (диелектрични, проводникови, полупроводникови и магнитни) и са посочени характерните особености на най-разпространените представители. Разгледани са свойствата и параметрите на резисторите, кондензаторите и магнитните сърцевини за индуктивни бобини. Дадени са характерните особености на различните видове резистори, кондензатори и магнитни сърцевини. Учебникът е илюстриран богато с графики и таблици, които могат да се използват за справочен материал.