Машиностроене, металообработване и металургия

Материали и заготовки, 9. клас

Материали и заготовки, 9. класАвтори:
инж. Панайот Панайотов

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 120 стр.
Година: 2004
Одобрено от МОН

Съдържание


Помагалото по Материали и заготовки формира в учениците базови общотехнически познания. Съдържанието разкрива свойствата на машиностроителните материали, критериите при избирането им за произвеждане на качествени и конкурентноспособни заготовки и изделия, съгласно функционалното им предназначение. Авторът е направил опит да преодолее металургичния подход при разработване на съдържанието. Заложено е на конструктивно-технологичния и експлоатационния подход. Акцентирано е на видовете материали, свойствата и начините за избирането им, технологиите за произвеждане на заготовки и др. Поместени са решени примери, чрез които се показва как учебното съдържание може да се ползва за решаване на конкретни технически задачи.