Машиностроене, металообработване и металургия

Машинни елементи

Машинни елементиАвтори:
инж. Панайот Панайотов, проф. Георги Димчев

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 192 стр.
Година: 2008

Съдържание

Учебното помагало е написано в съответствие с Държавните образователни изисквания за професията Машинен техник от професионалното направление Металообработване и машиностроене и с утвърдената от МОН през 2006 г. учебна програма за задължителна професионална подготовка по Машинни елементи за всички специалности от тази професия.

Учебното съдържание отчита предвидените знания по Техническо чертане, Материали и заготовки, Техническа механика и Учебна практика. Спазено е и изискването, чрез обучението по Машинни елементи, учащите да се подготвят за успешно разработване на курсови задачи и проекти по Проектиране.
10.