Как да напиша и защитя дипломната си работа?

Научете Как ЛЕСНО и БЪРЗО да Напишете и Защитите Дипломната си РаботаАвтори:
Надя Велчева

Корична цена: 5,80 лв.
Страници: 107 стр.
Година: 2013

Съдържание


 (изтегли БЕЗПЛАТНО тук)


Книгата представлява съвкупност от съвети какво трябва да се направи, преди да се представи дипломната работата пред Държавната изпитна комисия като един финален за обучението труд, който се изисква от Закона за висшето образование.

Нашата цел е да споделим своя опит, да покажем най-добрите практики в различни професионални сфери по написването и защитата на дипломни работи. Но за написването и защитата ú дипломантът трябва да познава основните изисквания, етапи и логическа последователност.

Тази книжка ще насочи вниманието как да се избере темата на труда, как да се намерят необходимите литературни източници, как да се направи литературния обзор, с какви методи на изследване да се работи, за да се "попълни" съдържателната част на дипломната работа. Особено важно е организацията на работата във времето, подреждането и структурирането на труда и неговата презентация пред изпитната комисия.