Химически продукти и технологии

Екология и устойчиво развитие, 10. клас

Екология и устойчиво развитие, 10. класАвтори:
Соня Сиракова, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 7.80 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2005
Одобрено от МОН

Съдържание
Електротехника и електроника, 10. клас

Електротехника и електроника, 10. класАвтори:
инж. Иванка Иванова-Червенска

Корична цена: 5.50 лв.
Страници: 112 стр.
Година: 2003

Съдържание
Органична химия, 10. клас

Органична химия, 10. класАвтори:
доц. д-р инж. Георги Димитров

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 160 стр.
Година: 2011
Одобрено от МОН

Съдържание
Неорганична химия, 9. клас

Неорганична химия, 9. класАвтори:
проф. Тодор Пеев

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 160 стр.
Година: 2011
Одобрено от МОН

Съдържание