Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Градивни елементи, 9. клас

Градивни елементи, 9. класАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов, инж. Румен Ананиев

Корична цена: 14,90 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2005

Съдържание

Учебното помагало е предназначено за всички ученици, които се обучават в професионалните гимназии по специалностите и професиите от направление “Електроника и автоматизация” и е разработено по учебна програма, утвърдена от МОН. Тематиката на помагалото включва следните раздели: материали в електротехниката и електрониката; градивни пасивни елементи в електрониката; полупроводникови диоди; транзистори; специални полупроводникови градивни елементи; интегрални схеми /общи положения/; градивни елементи за визуализация /дисплеи/; релейно-контактни градивни елементи; микропроцесори и микропроцесорни системи. В съдържанието са разгледани устройството, конструкциите и действието на основните градивни елементи в електрониката. Пояснени са  техните параметри и характеристики и е поместена много информация за числените им стойности, систематизирана в таблици. Дадени са практически сведения за областите на приложение и указания за подбиране на подходящи градивни елементи според изискванията на конкретната електронна апаратура. Изложението е богато илюстрирано с чертежи за устройството и външния вид на елементите, условни графични означения, електрически принципни схеми, диаграми и др. В приложение са приведени данни за параметрите на някои биполярни и полеви транзистори и изправителни и ценерови диоди. Препоръчва се учебното помагало да се ползва заедно с учебната тетрадка по Градивни елементи от същите автори, която го допълва и обогатява.