Електротехника и енергетика

Електротехника

ЕлектротехникаАвтори:
инж. Любен Ананиев, инж. Евгения Николова

Корична цена: 14,90 лв.
Страници: 208 стр.
Година: 2011

Съдържание


Това е едно преработено и допълнено издание на авторитетния български автор на учебници по електротехника за средните професионални електротехнически училища инж. Любен Ананиев. Съобразен е с учебната програма по Електротехника, задължителна професионална подготовка, утвърдена от Министерството на образованието и науката и с действащата програма по Физика за 9-ти клас. Учебното помагало е предназначено за ученици в професионални гимназии и учебни професионални центрове от професионалните направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”. Обясненията на основните електротехнически явления (електрическо поле; същност на електрическия ток и действието му в различни среди; електромагнетизъм и електромагнитна индукция; еднофазен и трифазен променлив ток; несинусоидни напрежения и токове) са илюстрирани подходящо и насочени към практиката чрез решени примери. В края на всеки раздел, за удобство на учениците и учителя, са представени въпроси и задачи за обобщение и затвърдяване на знанията. Таблиците в края на учебното помагало, съдържащи най-често използваните формули, описание на величините в тях и измервателните им единици, правят книгата подходяща за използване и от специалисти в практиката. По подходящ начин е насочено вниманието към проблемите и опасността, които електрическият ток може да създаде при неспазване определени правила в експлоатацията на електотехническите изделия от всеки съвременен човек и от специалистите електротехници и електромонтьори.