Електротехника и енергетика

Електротехническо чертане, 10. клас

Електротехническо чертане, 10. класАвтори:
инж. Виолета Бойчева, инж. Мария Куртева

Корична цена: 9.80 лв.
Страници: 116 стр.
Година: 2006

Съдържание

Учебното помагало е написано в съответствие с утвърдена от Министерството на образованието и науката учебна програма по предмета „Електротехническо чертане”, задължителна професионална подготовка, за професиите и специалностите от  направление „Електротехника и енергетика”.Основна цел на помагалото е учениците да се запознаят с и усвоят правилата за изпълнение и разчитане на чертежи и схеми. За постигането на тази цел авторите са направили следното: систематизиране и предоставяне на правила, начини и условия за изработване на машинни чертежи и електрически схеми; систематизиране на основни видове електрически схеми и чертежи и посочване на методика за тяхното разчитане.Помагалото дава възможност на учителя да подбира и разглежда чертежи, схеми или планове на инсталации и др. съобразени със специалността на учениците. Чрез предложените въпроси и задачи, специфични за конкретната специалност, учениците могат да се подготвят самостоятелно.При добра организация и мотивация на обучението ученикът ще придобие следните умения:* познаване на правилата за форматиране на чертожния лист;* познаване на правилата за стандартно изчертаване на машинни и електротехнически чертежи;* снемане на размери и оразмеряване на детайли;* използване на условни графични и аналитични означения;* изчертаване на електротехнически чертежи, схеми и планове;* познаване на методиката за разчитане на машинни и електротехнически чертежи;* ползване на компютърни продукти при изчертаване и разчитане на чертежи, схеми и планове.Учебното помагало е съставено въз основа на изискванията на използваните осъвременени стандарти за изработване на техническа документация и буквено-цифрови и означения. Разгледани са много примери.