Електротехника и енергетика

Електроника, 10. клас

Електроника, 10. класАвтори:
инж. Величка Спасова

Корична цена: 7.80 лв.
Страници: 96 стр.
Година: 2006

Съдържание

Учебното помагало е предназначено за учениците от професионалните гимназии, изучаващи професиите и специалностите от направление “Електротехника и енергетика” и е съобразено с изискванията за придобиване на втора и трета квалфикационни степени.Съдържанието на помагалото е подбрано и структурирано според съответната учебна програма. Тематиката включва: основни градивни елементи в електрониката; основни аналогови устройства; импулсни и логически устройства и други видове електронни устройства – токоизправители, стабилизатори, инвертори и пр. Темите са разгледани чрез подходящи структурни и принципни схеми и кратко, систематизирано обяснение на процесите. Взети са предвид знанията на учениците по физика, химия и др. Изпълнението на поместените в помагалото въпроси и задачи допринася за успешната самоподготовка на учениците .Заданията може да се използват и при проверката и оценката на знанията им. В приложение са дадени условни графични означения на основните градивни елементи и устройства в електрониката.Учебното помагало е добра основа за разширяване и допълване на знанията на учениците с оглед на професионалната насоченост на обучението и бъдещата им дейност. То може да се ползва с успех и  при работата в професионални учебни центрове и в практиката.