Електротехника и енергетика

Електроенергетика, 10. клас

Електроенергетика, 10. класАвтори:
инж. Мария Гроздева

Корична цена: 8.00 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2011

Съдържание

Учебното помагало е написано в съответствие с тематичния план по предмета „Електроенергетика”, задължителна професионална подготовка, утвърден от Министерството на образованието и науката през 2005 г. Предназначено е за ученици от професионалните гимназии от направление „Електротехника и енергетика”. Авторът обръща внимание на изпълнението на няколко главни задачи в хода на обучението: запознаване с елементите и характерните особености на електроенергийната система; разграничаване на различните видове енергийни източници и определяне на тяхната  приложимост; различаване на видовете технологични процеси за производство и разпределение на електрическа енергия; категоризиране на електрическите консуматори според особеностите им и техническите им параметри; анализиране на структурата на оперативното управление. Чрез Входящ тест се дава възможност да се установи равнището на основни знания от математика, физика, химия и електротехника и по този начин да се попълнят установените пропуски. Всички уроци са разработени по модела „от общо към конкретно”. След всеки урок е предложена самостоятелна работа, съставена от примерни въпроси, а след всяка глава – обобщение и са извадени ключовите понятия. Предложени са и упражнения за контрол и самоконтрол.