Електротехника и енергетика

Електрически машини и апарти, 11. клас

Електрически машини и апарти, 11. класАвтори:
инж. Евгения Николова

Корична цена: 9.00 лв.
Страници: 200 стр.
Година: 2011

Съдържание

Учебното помагало е написано в съответствие с Държавните образователни изисквания за професии Електротехник, Електромонтьор и Монтьор по автоматизация и с утвърдената през 2006 г. учебна програма за задължителна професионална подготовка по „Електрически машини и апарати” за специалности от професионално направление „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация” – втора и трета квалификационна степен.

Чрез Глава първа се прави връзка с вече изучавани учебни предмети като Електротехника, Електротехнически материали, Електротехническо чертане, Електроенергетика и Техническа механика. Въз основа на тях се изгражда обобщена представа за конструкциите на машините и електромагнитните апарати. Въвеждат се нови понятия, свързани с качествата на машините и апаратите.

В следващите глави е изложен предвидения учебен материал за електрическите машини и апарати, структуриран по общ алгоритъм. Създадени са предпоставки за изграждане в учениците на основни познания за разглежданите електротехнически изделия и на умения за правене на аналогии, обобщения и творчески пренос на знания при изучаване на нови проблеми.

Приложените към група теми въпроси и задачи подпомагат учениците при използването на придобитите знания за решаване на практически задачи.