Химически продукти и технологии

Екология и устойчиво развитие, 10. клас

Екология и устойчиво развитие, 10. класАвтори:
Соня Сиракова, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2005
Одобрено от МОН

Съдържание


Учебното помагало е разработено в съответствие с учебните програми по професионално направление "Опазване на околната среда", утвърдени от МОН, 2005 г.Съдържанието на помагалото е систематизирано в три раздела – същност на екологията, основи на екологията и устойчиво развитие. Даден е речник, който включва най-често използваните термини и понятия в екологията, както и полезни интернет адреси. Речникът е полезен да осмисляне на онези понятия, които са използвани, преди да бъдат подробно обяснени. Дадени са примери за проверка на придобитите знания. Оставени са празни полета за записки и упражнения, а предложените въпроси и тестове дават възможност за самостоятелна работа или съвместна с преподавателя. Учебното помагало може да се използва от всички, които се интересуват от същността на екологията и нейното устойчиво развитие.