Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Цифрова схемотехника, 11. клас

Цифрова схемотехника, 11. класАвтори:
инж. Маргарита Цонева

Корична цена: 8.70 лв.
Страници: 168 стр.
Година: 2006

Съдържание

Учебното помагало е предназначено за учениците от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление “Електроника и автоматизация”. Предвидено е да се ползва при обучението по “Цифрова схемотехника” и по няколко варианта на  сродните учебни програми – “Импулсна и цифрова техника” и “Цифрова електроника”.Тематиката на помагалото включва: основни понятия и положения в цифровата електроника; основни видове логически семейства; основна елементна база на цифровата електроника; аритметични основи на цифровата техника; цифрови електронни схеми от комбинационен и от последователен тип; генератори и формирователи на правоъгълни импулси; индикаторни устройства; аналоговоцифрово и цифровоаналогово преобразуване; интерфейсни и буферни схеми; микропроцесори.Практическата насоченост на помагалото се допълва и разширява с упражненията от учебната тетрадка по Цифрова схемотехника от същия автор. Препоръчва се помагалото и тетрадката да се ползват заедно.Учебното помагало може да се прилага при различни форми на организация на учебния процес – класно-урочна система /предметно обучение/, модулно обучение и др.С тематиката и съдържанието си помагалото представлява интерес и за специалисти от практиката.