Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Аналогова схемотехника, 10. клас

Аналогова схемотехника, 10. класАвтори:
инж. Величка Спасова

Корична цена: 9.90 лв.
Страници: 224 стр.
Година: 2005

Съдържание

Учебното помагало е предназначено за учениците от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление “Електроника и автоматизация” и изучават “Аналогова схемотехника”. То е разработено по утвърдените от МОН учебни програми и предвидените в тях варианти на теми и хорариуми.Тематиката на помагалото включва: основни процеси в електрониката и електрически сигнали; процеси във вериги със съсредоточени и с разпределени параметри; усилване на електрически сигнали; генериране на електрически трептения; модулация и детектиране; преобразуване и умножаване на честота; автономни токоизточници; трансформатори и дросели; токоизправители; регулатори на напрежение и ток и стабилизатори; полупроводникови преобразуватели; аналоговоцифрови преобразуватели; проектиране и изчисляване на електронни схеми; практически упражнения (изследване на усилватели, генератори и токозахранващ блок).Изложението по всяка тема съдържа теоретичен материал с практическа насоченост относно изучаваните процеси и устройства, онагледен с подходящи структурни и принципни схеми и диаграми. При обясненията на електрическите параметри и характеристики са използвани крайни математически формули. Обърнато е повече внимание на физикалната страна на процесите и са взети предвид знанията на учениците по сродните дисциплини.В помагалото са включени контролни въпроси и задачи, които изискват от учениците извършване на разнообразни учебни дейности.В приложението са дадени четири примерни теоретични теста с указания за оценяването на отговорите и технически данни за резистори, кондензатори, биполярни и полеви транзистори, операционни и високочестотни усилватели и за интегрални схеми на усилватели на мощност. Тази информация е необходима и полезна при работата по предвидените проекти- усилвател на мощност, предусилвател, широколентов усилвател, импулсен усилвател, съгласуващо стъпало и токозахранващо устройство. За тези обекти е разгледан редът на изчисление и са дадени необходимите практически и методически указания.Препоръчва се учебното помагало да се ползва заедно с учебната тетрадка по Аналогова схемотехника от същия автор, която го допълва и обогатява.Учебното помагало може да се използва при различни форми на организация на учебния процес, при самоподготовка и от специалисти в практиката.