Технически университети

Аналогова схемотехника

Аналогова схемотехникаАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 13.00 лв.
Страници: 216 стр.
Година: 2006

Съдържание

Книгата е предназначена за студентите от техническите университети и колежи, които изучават Аналогова схемотехника. В нея са разгледани най-важните теоретични постановки в аналоговата схемотехника, като са изложени в достъпен вид с физически и математически пояснения. Дадени са и множество сведения с приложно значение и голям брой числени примери.Тематиката включва: параметри на устройствата; обратни връзки; предварителни, крайни и избирателни усилватели; генератори на хармонични трептения; активни филтри и други устройства, при които се използват аналогови сигнали.Книгата е учебник, ценно помагало за курсово и дипломно проектиране и полезен наръчник за специалисти от практиката.Издадено е и “Ръководство за курсово проектиране по аналогова схемотехника” от същия автор, което допълва учебника.